Liftadvies voor woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging. Hoe kunnen zij voor een zo goed mogelijk onderhoud en beheer van hun complexen zorgen? Hoe kan bijvoorbeeld de bedrijfszekerheid van liften omhoog? Maar hoe kunnen de kosten toch in toom worden gehouden?

Onze dienstverlening voor corporaties

Eurlicon is de steun en toeverlaat voor veel corporaties. Niet alleen voor liften, maar ook voor roltrappen, gevelinstallaties en andere gebouwgebonden installaties. We wijzen woningcorporaties de weg naar slimme contracten en naar kwalitatief hoogwaardige, maar ook kostenbesparende oplossingen.

De liftadviseurs van Eurlicon helpen ook uw corporatie graag bij:

  • Ontzorging in liftbeheer.
  • Duidelijke afspraken tussen onderhoudsbedrijf en corporatie.
  • Lagere kosten voor onderhoud en beheer.
  • Minder storingen van liften.
  • Grotere tevredenheid bewoners.
  • Goed onderbouwde investeringen in liften.

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl: “Helderheid over wederzijdse verwachtingen liftonderhoud”

Net als vele corporaties richt ook Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl uit Eindhoven zich meer dan ooit op de klant. "Onze grootste maatschappelijke taak ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen voor diegenen die niet in de eigen huisvesting kunnen voorzien," vertelt Maartje Vermeer van de afdeling Inkoop. Om de beperkte middelen slim en efficiënt te kunnen inzetten, verwacht Woonbedrijf maatwerk en creativiteit van zijn leveranciers en samenwerkingspartners. Eén van die partners is Eurlicon. "Sinds 2009 ondersteunt het liftadviesbureau ons met analyses van, en advies over, het liftbeheer."

Liftportefeuille op gewenst niveau

"Bij Woonbedrijf meten we de prestaties van de liftonderhoudsbedrijven nu aan de hand van leveranciersrapportages. Met deze rapportages zijn we in staat om te sturen op klanttevredenheid en onderhoudskosten. Onderhoudsbedrijven worden zo extra gestimuleerd om de liftportefeuille op het gewenste niveau te houden," benadrukt Vermeer.

Beter aansturen en besparen op liftonderhoud

Op basis van de rapportages zag Eurlicon mogelijkheden om het raamcontract voor liftonderhoud te verbeteren en te herzien. "Zo kunnen we de onderhoudsbedrijven effectiever en doelmatiger aansturen, en zijn we verzekerd van het juiste liftonderhoud tegen een eerlijke prijs."

Wederzijdse verwachtingen helder

Vermeer vertelt verder: "Samen met Eurlicon hebben we per installatie bekeken aan welk onderhoud behoefte is. Dit was nodig omdat de omgeving, het gebruik en de gebruikers per complex verschillen. Mede dankzij de hulp van Eurlicon ligt er nu een nieuwe raamovereenkomst die Woonbedrijf-breed inzetbaar is. Doordat de benoemde prestaties wederzijds worden overeengekomen én gericht zijn op zowel de in- als output, weten we beter wat we als opdrachtnemer en opdrachtgever van elkaar mogen verwachten!"

TBV Wonen: “Bij liften in de nieuwbouw 100% goed beginnen”

Als middelgrote woningcorporatie heeft TBV Wonen zo’n honderddertig liftinstallaties en een tiental gevelonderhoudsinstallaties te onderhouden. Volgens Martijn in ’t Groen, verantwoordelijk voor deze installaties, is de eerste klap een daalder waard. Daarom schakelt hij bij oplevering van nieuwbouwprojecten Eurlicon in: “Er komen telkens weer onverwachte punten naar voren die we zelf niet zouden hebben gesignaleerd.”

Slijtage of storingen voorkomen

Krijgt de Tilburgse woningcorporatie inderdaad wat ze besteld heeft? Met de inzet van Eurlicon krijgt In ’t Groen een helder antwoord op die vraag. “Juist bij liften in nieuwbouwprojecten willen we graag 100% goed beginnen. Punten die bij oplevering niet in orde zijn, en die wij zelf niet zien, kunnen zomaar slijtage of storingen tot gevolg hebben. Daarom laten we Eurlicon de oplevering begeleiden.”

Heldere liftadviesrapporten

De samenwerking met Eurlicon loopt volgens In ’t Groen op rolletjes. “Afspraken zijn op korte termijn te maken en de adviseur communiceert altijd netjes en tijdig. Ook met de rapportage zijn ze vlot. De rapporten zijn zo compleet en helder dat ik ze direct kan doorsturen naar de betrokken nieuwbouw- of onderhoudspartijen.”

Zinvolle aanvulling voor corporatie

Of In ’t Groen Eurlicon bij andere lifteigenaren zou aanbevelen? “Zeker als je zelf niet alle werken buiten kunt controleren, is Eurlicon een mooie en zinvolle aanvulling.”

Vecht en Omstreken: "Samen voor beter liftonderhoud"

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken is uiterst tevreden over de samenwerking met Eurlicon. In 2012 werd zij genoodzaakt te kiezen voor een nieuw liftonderhoudsbedrijf, vanwege onvoldoende service en kwaliteit. Eurlicon werd hierbij ingeschakeld. Philip Zeelenberg, projectopzichter van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, vertelt over de samenwerking.

Samenwerking

“Ons standpunt is dat we gaan voor een duurzame relatie, mits marktconform en naar onze wensen en wederzijdse afspraken. Vanuit onze onvrede met het oude liftonderhoudsbedrijf zijn wij gaan nadenken over wat wij verwachten van een onderhoudsfirma. Voor ondersteuning in het aanbestedingstraject klopten we aan bij Eurlicon. Deze partij straalde voldoende vertrouwen en vakkennis uit, waardoor wij graag met hen de samenwerking aangingen.”

Vertrouwen in Eurlicon

“Als beheerder is het lastig om de conditie en de status van het onderhoud en vervangingen van liften in te schatten. We willen kunnen vertrouwen op de deskundigheid van het onderhoudsbedrijf. Bovendien zijn wij als beheerder van een niet al te groot aantal woningen gewend dat wij ons bezit en de huurders persoonlijk kennen. Dit verwachten wij ook van onze aannemers.”

Beter inzicht in eigen bezit

“Een groot voordeel van een kleinere organisatie is dat ik zelf met de adviseur van Eurlicon kon meegaan. Zo leerde ik het eigen bezit beter kennen. Ondersteboven in een liftschacht om de eigenschappen te inventariseren kreeg ik een duidelijk beeld van hoe het onderhoud is uitgevoerd en waar het beter had gekund. De intensiviteit waarmee ons bezit door Eurlicon is opgenomen, onderstreepte het vertrouwen en geeft mij het gevoel dat wij maatwerk geboden kregen. Ook was het prettig te ervaren dat er nog 'vakidioten' zijn die kennis van zaken hebben als het gaat om liften.”

Kennisdeling

“Gezamenlijk hebben we de aanvraag voor het aanbesteden van ons liftonderhoud opgesteld. Ook hierin was het prettig om te ervaren dat Eurlicon weet wat wij als beheerder willen en hoe dit transparant te maken in onze aanvraag. Door dit van tevoren kenbaar te maken aan partijen, hoefden we geen appels met peren te vergelijken. Wij zijn zeer tevreden over de aanpak van onze aanbesteding en we hebben van de nieuwe partij een duidelijk aanbod gekregen van goede service en kwaliteit. Hiernaast is het voor ons goed te weten dat we in de toekomst eventueel opnieuw een beroep kunnen doen op de vakkennis en ervaring die Eurlicon heeft aangetoond.”