Liftadvies voor de vervoersector

Op luchthavens en in het openbaar vervoer spelen liften, roltrappen en ook rolpaden een ongekend belangrijke rol. Gezien de grote passagiersstromen is het goed en betrouwbaar functioneren van deze installaties essentieel. Niet alleen voor de passagiers, maar ook voor de luchtvaart- en vervoermaatschappijen zelf.

Onze dienstverlening voor de vervoersector

Eurlicon helpt gebouwbeheerders van luchthavens, stations en andere vervoersknooppunten om hun lift- en roltrapcapaciteit te optimaliseren, storingen te verminderen en de kosten en de gewenste kwaliteit in de optimale balans te brengen.

Parkeerbedrijf Enschede: “Lifttechniek is toch heel wat anders”

Steeds meer liftonderhoud en steeds meer stilvallende liften in de parkeergarages – bij het Parkeerbedrijf van de Gemeente Enschede waren ze er niet blij mee, net zo min als de bezoekers van de garages. In de zoektocht naar een partner voor liftexpertise ging het Parkeerbedrijf in zee met Eurlicon. Resultaat: hogere beschikbaarheid van de liften, een deugdelijke meerjarenplanning voor onderhoud en de zekerheid dat er nooit te veel wordt betaald voor liftonderhoud en -onderdelen.

Timo Kemerink op Schiphorst, Manager Off-Street Parking bij Parkeerbedrijf Gemeente Enschede: "We worstelden al enige tijd met het probleem dat het onderhoud van onze liften in de parkeergarages groeide. Ook het stilvallen van de liften kwam steeds vaker voor. Met name in de H.J. van Heekgarage, de grootste ondergrondse parkeergarage van Nederland, leidde dit tot ergernis bij de bezoekers - toch zo'n anderhalf miljoen mensen per jaar."

Andere liftonderhoudspartij
Het wisselen van onderhoudspartij leidde niet tot een daling in het aantal storingen en een reductie van de kosten. Ook voor de huisinstallateurs van het Parkeerbedrijf was het lastig om grip te krijgen op het probleem. Kemerink op Schiphorst: "Die huisinstallateurs zijn zeer gespecialiseerd in het onderhoud van technische installaties - zoals het gebouwenbeheerssysteem, de verlichting en de afzuiginstallaties – maar de techniek van liften is toch van heel andere aard. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Uiteindelijk kwamen we bij Eurlicon terecht. Daar waar de huisinstallateurs moeite hadden met het liftonderhoud van de liften, werd al snel duidelijk dat de adviseurs van Eurlicon wel gespecialiseerd zijn in liften en onderhoud."

Meer zekerheid, minder kosten en liftstoringen
Kemerink op Schiphorst is tevreden over de inspanningen van de liftadviseurs van Eurlicon: "De kosten van het onderhoud en het aantal storingen zijn inmiddels teruggelopen. Ook ligt er voor iedere lift nu een gedegen meerjarenonderhoudsplanning. Verder is het preventieve onderhoud van de liften opnieuw aanbesteed en is er een nieuwe onderhoudspartij aangewezen."

Terugverdienen
"Doordat Eurlicon nu het onderhoud regelt, kan met zekerheid gezegd worden dat we niet te veel voor het onderhoud en de onderdelen betalen. Eurlicon heeft aangetoond dat ze zichzelf terugverdienen en dat de kwaliteit van het onderhoud duurzamer en beter is geworden. Om die reden zouden wij Eurlicon ook bij anderen aanbevelen," aldus Kemerink op Schiphorst.